அநுராதபுரம் சிறைச்சாலை வளாகத்தில் சிங்கள காடையர்களால் மாணவர்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டனர்..

அநுராதபுரம் சிறைச்சாலை வளாகத்தில் சிங்கள காடையர்களால் மாணவர்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டனர்.. விடுதலைப்புலிகளை விடுதலை செய்யுமாறு வலியுறுத்தி இங்கு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட முடியாது என சிங்கள காடையர்களால் பல்கலைக்கழக மாணவர்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் நடந்து கொண்டனர்..

Updated: October 13, 2018 — 1:01 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *