எதிர்க்கட்சித் தலைவர் இலங்கை பாராளுமன்றம்..

#எதிர்க்கட்சித் #தலைவர் #இலங்கை #பாராளுமன்றம்

நாடாளுமன்றத்தை கூட்டி சட்ட நியாயாதிக்கத்தை உறுதி செய்யுங்கள்..

சபாநாயகருக்கு #சம்பந்தன் #ஐயா

அவசர கடிதம்……

Updated: October 29, 2018 — 11:00 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *