சொந்த நிலத்தை விடுவிக்க போராடும் சிறுவன் தாயுடன் வீதியில் உறங்கும் பரிதாப நிலை..!!

சொந்த நிலத்தை விடுவிக்க போராடும் சிறுவன் தாயுடன் வீதியில் உறங்கும் பரிதாப நிலை

ஒரு நாள் இரவு உறங்குவார்களா 2015 நிலவிடுவிப்பு தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி வாக்கு பிச்சை எடுத்து பாராளுமன்றம் போய் சுகபோகம் அறிக்கை அரசியல் செய்பவர்கள்..

Updated: January 27, 2019 — 6:26 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *