தமிழினப்படுகொலைக்கு நீதி கேட்டு நான்காவது நாளாக தொடரும் ஈருருளிப்பயணம்!

தமிழினப்படுகொலைக்கு நீதி கேட்டு நான்காவது நாளாக தொடரும் ஈருருளிப்பயணம்!

தமிழினப்படுகொலைக்கு நீதி கேட்டு அனைத்துலக சுயாதீன விசாரணையை வலியுறுத்தி நான்காவது நாளாக இன்று 21/02/2019 அர்லோனில் இருந்து ஈருருளிப்பயணம் லக்சம்பேர்க்கை ஊடறுத்து ஜெர்மனி Rimich என்னும் இடத்தின் ஊடாக ஜெர்மனுக்கு பயணிக்கிறது.

 

Updated: February 21, 2019 — 6:53 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *