ஜெனிவாவில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தமிழர் மரபுரிமை மையத்தின் அறிக்கை!

தமிழர் மரபுரிமை மையத்தின் இணைத் தலைவர் நவனீதன் அவர்கள் ஜக்கியநாடுகள் சபையின் 40 ஆவது மனித உரிமை கூட்டத்தொடர் ஜெனிவாவில் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் கூட்டத்தில் கலந்துகோண்டு தமிழர் தாயகத்திலே சிங்கள தேசம் முன்னெடுக்கும் கட்டமைப்பு ரீதியான இனஅழிப்பு குறித்த அறிக்கையை சமர்பித்துள்ளார். அந்த அறிக்கையில் முழுவடிவம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது….

               

Updated: March 13, 2019 — 7:21 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *