எலிய என்னும் நச்சுக்களை எதிர்ப்போம்… பிரித்தானியாவில் மாபெரும் ஆர்பாட்டம்…

தமிழர் போராட்டத்தை நசுக்கும் எலிய என்னும் நச்சுக்களை எதிர்ப்போம். அரசியல் கைதிகளை உடனடியாக விடுதலை செய். காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் விபரங்களை கொடு. போர் குற்றவாழிகளை கைது செய். தமிழர்கழுக்கான சுய உருமையை தீர்மானித்தல். கையகபடுத்திய வடக்கு கிழக்கு காணிகளை உடனடியாக விடுவிக்கவும்.

என்பவற்றை வலியுறித்தி 31/03/2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை சிறிலங்கா அரசுக்கு எதிராக பிரித்தானியா கவுன்சிலோ என்னும் பகுதியில் புலம்பெயர் தமிழ்மக்களால் மாபெரும் ஆர்பாட்டம் ஒன்று நடாத்தப்பட்டுள்ளது.

Updated: April 2, 2019 — 7:21 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *