வட்டுவாகலில் கையளித்த எமது உறவுகள் எங்கே ?

இறுதி யுத்தத்தின்போது உறவுகளை கையளித்த இடமான வட்டுவாகல் பாலத்தை நோக்கி பயணிக்கவுள்ள, வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டோரின் உறவினர்களின் பேரணி தற்போது ஆரம்பமாகியுள்ளது.

இந்த பேரணி முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்திற்கு முன்பாகவிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

‘வட்டுவாகலில் கையளித்த எமது உறவுகள் எங்கே?’ என்ற வாசகம் எழுதப்பட்ட பதாதைகளை ஏந்தியவாறு  போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

Updated: April 7, 2019 — 8:29 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *