முள்ளிவாய்க்காலை நோக்கி மக்கள்: நினைவு நிகழ்வு ஏற்பாடுகள் பூர்த்தி..!!

முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நினைவிடத்தில் நினைவுநாள் நிகழ்வு ஏற்பாடுகள் நிறைவடைந்துள்ளன. பல இடங்களில் இருந்தும் மக்கள் முள்ளிவாய்க்காலை நோக்கிச் சென்ற வண்ணம் உள்ளனர்.

Updated: May 18, 2019 — 5:23 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *