தமிழர்களின் ஆமையன் குளம் சிங்கள பெயர்சூட்டப்பட்டு திறந்துவைப்பு!

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் வெலிஒயா பகுதியில் தமிழர்களுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் அனைத்தும் பறிக்ப்பட்டு சிங்கள மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் சிங்கள மயமாக்கலின் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1984 ஆம் ஆண்டு முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் திருகோணமலை எல்லைப்பகுதிகளில் இருந்து தமிழ்மக்கள் சிங்கள காடையர்களினால் விரட்டியடிக்கப்பட்டு அங்கு சிங்களவர்கள் குடியேற்றப்பட்டுள்ளார்கள்.

இன்னிலையில் ஆமையன் குளம் என்று தமிழ் மக்களின் பூர்வீக குளம் இப்பன் வெவ என சிங்கள பெயர் சூட்டப்பட்டு மகாவலி அபிவிருத்தி வலையத்திற்குள் அபகரிக்கப்பட்டு சிங்கள மக்களுக்காக அபிவிருத்தி மேற்கொள்ளப்பட்டு மைதிரிபால சிறீசேனாவினால் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

Updated: June 9, 2019 — 7:35 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *