எமது நிலம் எமக்கு வேண்டும்! பொங்குதமிழராய் அணிதிரள்வோம் ! – காசி ஆனந்தன் !!

எமது நிலம் எமக்கு வேண்டும்! பொங்குதமிழராய் அணிதிரள்வோம் ! – காசி ஆனந்தன் !!

தமிழின அழிப்பிற்கு நீதி கேட்டு “பொங்குதமிழ்”
17.09.2018, திங்கள் 14:00 – 18:00 மணி
UNO Geneva – ஈகைப்பேரொளி முருகதாசன் திடலில்.

இப் பேரணிக்கு அணிதிரளுமாறு உணர்சி பாவலர் காசி ஆனந்தன் அவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்…

Updated: August 20, 2018 — 7:49 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *