யாழ்.முற்றவெளியில் “எழுக தமிழ்” என அலையெனத்திரண்ட மக்கள் ! ( காணொளி இணைப்பு ).!!

யாழ்.முற்றவெளியில் “எழுக தமிழ்” என அலையெனத்திரண்ட மக்கள் !
 
யாழில் எழுக தமிழ் எனப் பேரணியாக அணிதிரண்டு முற்றவெளியில் அலையெனத்திரண்ட மக்கள்….
Updated: September 16, 2019 — 6:14 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *