வடக்கில் அதிகமான அபிவிருத்தி திட்டங்கள் ஆனால் வாழ்வாதாரம் முன்னேறவில்லை

வடக்கு மாகாணத்தில் பல்வேறுபட்ட அபிவிருத்திகள் இடம்பெற்றாலும் கூட குடும்பங்களுடைய வாழ்வாதாரம் முன்னேற்றமடைய முடியாத நிலையே காணப்படுகின்றது என வட மாகாண ஆளுநரின் செயலாளர் இளங்கோவன் தெரிவித்தார்.

இளைஞர் அலுவல்கள் கருத்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவு இளைஞர் அலுவல்கள், கருத்திட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சின் சிறு தொழில் முயற்சி அபிவிருத்திப் பிரிவின் விற்பனை கண்காட்சி யாழ். சங்கிலியன் பூங்காவில் நடைபெற்றபோது குறித்த நிகழ்விற்கு பிரதம விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இதனைத் தெரிவித்தார்.

அவர் அங்கு மேலும் தெரிவிக்கையில்,

யுத்த காலத்தின் பின்பு பல்வேறுபட்ட அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்றிருந்தாலும்கூட முக்கிய குறைபாடாக குடும்பங்களுடைய வாழ்வாதார நிலமை முன்னேறாத நிலை காணப்படுகின்றது. குறிப்பாக மாகாணத்தில் இருக்கின்ற குடும்பங்களுடைய வருமானம் தேசிய மட்டதிலும் பார்க்க குறைவாகவே உள்ளது என்று புள்ளி விபரங்கள் கூறுகின்றது.

இன்றைய கண்காட்சியைப் பார்க்கின்ற போது பல முயற்சியாளர்கள் தமது உற்பத்திப் பொருட்களில் உள்ள ஈடுபாடு சமூகத்தின் பால் உள்ள அக்கறை போன்றவற்றைப் பார்க்கின்றபோது மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்துகின்றது.

ஒரு முயற்சியாளருடைய தகமையாக சவாலை எதிர்கொள்கின்ற பண்பை கூறுவார்கள். குறிப்பாக திருப்தி கரமாக ஒரு வங்கிக் கணக்கை வைத்திருப்பதைவிட அந்த சேமிப்பை தன்னுடைய சமூகத்திற்கான முதலீடாக மாற்றி அதற்கான சவால்களை சந்தித்து தான் சமூகம் சார்ந்தவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பினை உருவாக்குவதற்கான முயற்சியாளர்களை பாரட்டுகின்றோம்.

கடந் காலங்கலில் இருந்து தற்போதைய காலத்தை ஒப்பிடுகின்றபோது பலவகையான உற்பத்திகள் காணப்படுகின்றது. இதில் சுற்றாடல் பாதுகாப்பு வாழ்வாதாத்திற்கான முயற்சிகள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியதான உற்பத்திப் பொருட்கள் கண்காட்சிப் படுத்தப்பட்டுள்ளது.

சந்தை என்று கூறும்போது உற்பத்தியாளன் அல்லது விற்பனையாளன் ஒரு நுகர்வோரை சந்திக்கின்ற இடமாக சந்தையைக் கூறுவார்கள். ஆனால் இன்று அந்த நிலை மாறிப் போயுள்ளது. குறிப்பாக பொருட்கள் நுகர்வோரை நேரடியாக சந்திக்கின்ற நிலைதான் இன்று ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கேற்ற வகையில் பொருட்களுடைய தன்மை தரம் தாமாகவே சந்தைப்படுத்துகின்ற வகையிலே உற்பத்திப் பொருட்கள் இருந்தால் தான் அதனை சந்தைப்படுத்தக் கூடியதாக இருக்கும்.

தற்போதைய சூழலில் ஒரு வாய்ப்பான சமூகமாகவே நாங்கள் இருக்கின்றறோம். வடக்கைப் பொறுத்த வரையில் புலம் பெயர்ந்த சந்தை ஒன்று உள்ளது. அதற்கேற்பவே உற்பத்திப் பொருட்களை உற்பத்தியாக்குகின்ற போது வெளிநாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்கின்ற போது அதற்கான பொருளாதாரம் அதிகரிக்கக் கூடியதாக இருக்கும்.

உற்பத்திப் பொருட்களை எவ்வாறு உற்பத்தி செய்கின்றோம் அதனை எவ்வாறு காட்சிப் படுத்துகின்றோம் என்பது மிக் முக்கியமானதொன்றாகும். இவற்றை அவதானகமாக செய்கின்றபோதுதான் உற்பத்திக்கான வாய்ப்புக்கள் அதிகரிக்கும். இந்த அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரையில் இந்தக் காலப்பகுதியில் பல்வேறு வகையான நலத்திட்டங்களை செய்து வருகின்றது. எதனையும் அவதானத்துடன் செய்து பல வழிகளிலும் முயற்சிகளை அடைய முடியும் என்றார்.

Updated: August 25, 2018 — 9:58 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *