மாவீரர்களின் படங்களை வைத்து உண்டியல் குலுக்கும் புலம்பெயர் தேசத்து அமைப்புகளே எங்கே ?

இப்படியாக தங்கள் குழந்தைகளை தேசத்திற்காக கொடுத்தவர்கள் ஒரு வேளை உணவுக்கு அல்லாட, அதே மாவீரர்களின் படங்களை வைத்து உண்டியல் குலுக்கும் புலம்பெயர் தேசத்து அமைப்புகளே எங்கே ?

மாவீரர்களின் படங்களை வைத்து உண்டியல் குலுக்கும் புலம்பெயர் தேசத்து அமைப்புகளே எங்கே ?

இப்படியாக தங்கள் குழந்தைகளை தேசத்திற்காக கொடுத்தவர்கள் ஒரு வேளை உணவுக்கு அல்லாட, அதே மாவீரர்களின் படங்களை வைத்து உண்டியல் குலுக்கும் புலம்பெயர் தேசத்து அமைப்புகளே எங்கே ?

Gepostet von தமிழ் உலகு – World Tamil Community am Dienstag, 2. Oktober 2018

Updated: October 2, 2018 — 9:21 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *