காலத்தின் தேவை கருதிய பதிவு..!!

அதிர்ச்சி வீடியோ – தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி கிழக்கு மாகாண தமிழ் மக்களுக்கு தான் செய்த அநீதிகளை சொல்லும் சமூகவிரோதி நாய் முன்னாள் முஸ்லிம் அமைசசர் தற்போதைய கிழக்கின் ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லா..

காலத்தின் தேவை கருதிய பதிவு..!!

காலத்தின் தேவை கருதிய பதிவு..!!அதிர்ச்சி வீடியோ – தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி கிழக்கு மாகாண தமிழ் மக்களுக்கு தான் செய்த அநீதிகளை சொல்லும் சமூகவிரோதி நாய் முன்னாள் முஸ்லிம் அமைசசர் தற்போதைய கிழக்கின் ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லா.. 'முஸ்லிம்களுக்கு நானே ஆயுதம் வழங்கினேன்'. 'இந்து கோவில்களை நானே அழித்தேன்' – ஒப்புக்கொள்கிறார் ஹிஸ்புல்லா !!இந்த நாய் இவ்வாறு பகிரங்கமாக தான் செய்த அநீதிகளை கொலைகளை ஆக்கிரமிப்புகளை கூறுகிறான் என்றால் சற்று சிந்தித்து பாருங்கள்.. இவரால் பின்புலம் யார் யார் இருக்கிறார்கள் என்று..இது இப்படியே இந்த நாய்களை விட்டால் தமிழர்கள் முழுவதையும் அடுத்த கட்டமாக கொன்றொழிப்பார்கள், இதை பார்த்து ரசிப்பார்கள் எங்கள் தமிழ் அரசியல் வாதிகள்..தமிழ் மக்களின் மயானம் ( சவுக்காலை ) கூட விட்டு வைக்கவில்லை நாம் அனைத்து முஸ்லீம் மக்களையும் சொல்லவில்லை, ஹிஸ்புல்லா போன்றவர்களை தான் சொல்கிறோம் !!அனைத்துக்கும் போதுமான பதில் கிடைக்கும் காலம் விரைவில் !!

Gepostet von சின்னவன் – ஈழத்து பொடியன் am Montag, 7. Januar 2019

‘முஸ்லிம்களுக்கு நானே ஆயுதம் வழங்கினேன்’. ‘இந்து கோவில்களை நானே அழித்தேன்’ – ஒப்புக்கொள்கிறார் ஹிஸ்புல்லா !!

இந்த நாய் இவ்வாறு பகிரங்கமாக தான் செய்த அநீதிகளை கொலைகளை ஆக்கிரமிப்புகளை கூறுகிறான் என்றால் சற்று சிந்தித்து பாருங்கள்.. இவரால் பின்புலம் யார் யார் இருக்கிறார்கள் என்று..

இது இப்படியே இந்த நாய்களை விட்டால் தமிழர்கள் முழுவதையும் அடுத்த கட்டமாக கொன்றொழிப்பார்கள், இதை பார்த்து ரசிப்பார்கள் எங்கள் தமிழ் அரசியல் வாதிகள்..

தமிழ் மக்களின் மயானம் ( சவுக்காலை ) கூட விட்டு வைக்கவில்லை நாம் அனைத்து முஸ்லீம் மக்களையும் சொல்லவில்லை, ஹிஸ்புல்லா போன்றவர்களை தான் சொல்கிறோம் !!

அனைத்துக்கும் போதுமான பதில் கிடைக்கும் காலம் விரைவில் !!

Updated: January 7, 2019 — 11:12 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *