நடைபயணப் போராட்ட போராளிகள், மற்றும் மனிதநேய ஈருருளிப்பயண போராளிகள் ஜெனிவா ஐநா சபையை வெற்றிகரமாக சென்றடைந்தனர் !! ( காணொளி இணைப்பு ).!!

நடைபயணப் போராட்ட போராளிகள், மற்றும் மனிதநேய ஈருருளிப்பயண போராளிகள் ஜெனிவா ஐநா சபையை வெற்றிகரமாக சென்றடைந்தனர் !!

“மக்கள் புரட்சி வெடிக்கட்டும்…. சுதந்திரத் தமிழீழம் மலரட்டும்”

Updated: September 15, 2019 — 4:40 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *